Solf byautvecklingsplan, SOLF 2015-2025 - SOlf LandsbygdsFramtid