Tomter till salu

Välkommen att bo i Solf!
Solf Byråd har här sammanställt en förteckning över bostadstomter till salu, så att Du i Solf kanske hittar en tomt som passar Dig i en idyllisk och vacker landsbygdsmiljö, men ändå endast 15 minuters bilfärd in till Vasa centrum. Tag dig tid att bekanta dig med de olika tomtalternativen. Mera information och exakt placering av tomterna får du av Kenth Nedergård: kenth.nedergard@netikka.fi tel: 050-5222644.

Tervetuloa asumaan Sulvalle!

Sulvan kylätoimikunta on laatinut luettelon myytävänä olevista asuintonteista, jotta Sinä löytäisit omasi idyllisen kauniista maaseutuympäristöstä vain 15 minuutin automatkan päästä Vaasan keskustasta. Tule tutustumaan Sulvaan. Lisätiedot tonteista, Kenth Nedergård: kenth.nedergard@netikka.fi puh: 050-5222644.

1.     Solfvägen 97
2.    Solfvägen 97
3.     Solfvägen
4.     Båskastået
5.     Västersolfvägen
6.     Båskastået
7.
8.
9.     Västersolfvägen
10.
11.     Movägen, Mobacken
12.     Länsmansvägen ( 2 st )
13.
14.
15.     Barkamovägen
16.     Långmossvägen
17.     Solf Änsväg eller via Mobacken
18.     Solf Ängsväg
19.     Solf Ängsväg (hästnära boende)
20.     Solf Ängsväg – Långlandsvägen
21.
22.
23.
24.     Solf Ängsväg
25.     Strandvägen (2 st)
26.     Söderfjärdsvägen/Bafasvägen
27.     Myrvägen
28.     Munsmovägen
29.     Munsmovägen
30.

Kommunala tomter finns dessutom på bostadsområdet i Solf centrum, Östermaren, Präståkern (kör efter Himisbackvägen) och Brännmaren (med infart från Myrvägen ) samt i Rimal by. Se korsholm.fi

Kunnallisia tontteja löytyy myös Sulvan keskustan asuinalueelta, Östermarenista, sekä Präståkerista (aja Himisbackantietä) sekä Brännmarenista (Myrvägenin kautta) ja Riimalasta. Katso mustasaari.fi