Solf i siffror

Solf i siffror 31.12.2017

I Solf bor det nu 2072 personer, 1044 kvinnor och 1031 män. Åldersfördelningen är jämn mellan könen i de flesta åldersgrupper. I det bifogade diagrammet syns fördelningen per åldersgrupp och kön.

Vad gäller språkfördelningen har 84 % av befolkningen i Solf svenska som modersmål, 14 % har finska och 2 % något annat.

Invånarantalet har stigit de senaste åren, från 2513 år 2011 till 2 710 den 31.12.2017. Detta gäller för området Solf-Munsmo-Rimal-Vikby och Tölby och är siffror från Korsholms kommuns sida om delområden.

Källa: Statistikcentralen
 
Solf gick samman med Korsholm till en storkommun 1 januari 1973. Munsmo, Rimal, Västersolf och Östersolf är de delar som i dag bildar Solf, sedan Sundombyarna införlivades med Vasa. Solf var tidigare ett utpräglat bondesamhälle. I dag finns ett antal större företag och många små entreprenörer i byn som erbjuder arbetsplatser för invånarna. Byn ligger högt på listan för inkomst och beskattad förmögenhet i Korsholm.