Kontakta oss / Ota yhteyttä

Solf Byaråds styrelse 2021

Ordförande: Inger Tallgård

Vice ordförande: Sirkka Mykrä

Sekreterare: Maria Blomberg

Kassör: Bengt Brors

Bidragsansvarig: arbetsgrupp; ordf, vice ordf, sekreterare, kassör.

Ansv Solfbladet: Kenth Nedergård

Byarådet har representanter från följande föreningar i Solf:
Bjarnes musikskola, Folkhälsan, Hembygdsforskarna, Hem och Skola, Korsholms 4H, Korsholms sportryttare, Munsmo hembygdsförening, Solf församling, Solf IK, Solf Lantmannagille, Solf lokal TV, Solf Marthaförening, Solf Ungdomsförening, Stundars, Söderfjärdens Hembygdsförening, Röda korset och Wahlrooska ry.

KONTAKTA BYARÅDET: solfbyarad@gmail.com

Eller via vår facebook-sida: “Det händer i Solf – Sulvalla tapahtuu”

HAR DU MATERIAL TILL HEMSIDAN? Sänd det till solfbyarad@gmail.com