Föreningar / Yhdistykset

FÖRENINGSVERKSAMHET

Utbudet av fritidsverksamheter i Solf är stort. Det finns aktiviteter för alla, gammal som ung. Föreningsverksamhet är inte bara ett sätt att förverkliga sig själv, det leder också till samhörighet i byn och är ett sätt att umgås och hitta nya bekanta. Många eldsjälar, bra gemenskap i byn och glädjen av att åstadkomma något karaktiserar talkoandan som finns i Solf. Talkoandan är vida känd också av utomstående. Stundars hantverkarby byggdes en gång i tiden upp med gemensamma krafter. Även friluftsbadet som finns invid skolan i centrum och Solf IK :s skidspår är ett resultat av talkoarbete.

Vapaa-ajan toimien tarjonta Sulvalla on suuri. Aktiviteetteja löytyy niin vanhoille kuin nuorillekin. Sulvan urheiluseura tarjoaa sekä talvi-, että kesälajien harrastus mahdollisuudet. Yhdistystoiminta ei ole pelkästään itsensä toteuttamista, vaan se avaa ovia kyläyhteisöön sen kautta löytyy uusia tuttavuuksia, ja luo hyvän yhteishengen kyläläisten kesken. Monet tulisielut, loistava yhteishenki sekä tekemisen ilo luonnehtii kylän talkoohenkeä, joka onkin tunnettu muuallakin. Stundarsin käsityökylä rakennettiin aikoinaan yhteisvoimin. Myös ulkoilma uima-allas sekä Sulvan urheiluseuran hiihtolatu ovat talkootyön hedelmiä.

Korsholms vuxeninstitut

Solfs församling

Wahlrooska hästsportcenter
Dessa föreningar finns också i Solf! Är du aktiv inom någon av dem? Sänd gärna in en bild/logo till solfbyarad@gmail.com så lägger vi in en bildlänk för er förening också.

Korsholms musikinstitut

Kyrkans Ungdom i Solf-Sundom rf

Solf Blåsorkester

Solf Lantmannagille r.f.

Solf Lokal-TV

Solf pensionärshemsförening r.f

Solf Stråkorkester r.f

Söderfjärdens hembygdsförening