Solf LantbruksCenter

Solf LantbruksCenter

Lantbrukets ledande specialaffär i nejden med traditioner sedan 1949.
•    Spannmålsinköp
•    Torkning, sortering och övriga tjänster
•    Försäljning av jordbrukets förnödenheter
•    Hästfoder
•    Fågelmat
•    Hemträdgårdens förnödenheter
•    Motorbrännolja ur mack
•    Fortums eldningsbrännoljeförmedling
•    Byggnadsmaterial enligt beställning

Lossning av byggnadsmaterial m.m. med hjullastare i Solfnejden

Affären är öppen må-fre 8.00 – 16.00
Adress: Solfvägen 218, 65450 Solf

Telefonnummer:
06 3440 515
050-525 9843 Thomas
0500-36 1538 Martin

Fax:
06 3440 238