Solf Pensionärshemsförening r.f.

Solf Pensionärshemsförening r.f.

Föreningens verksamhet riktar sig i första hand till pensionärer.

Uthyrning av bostäder:
•    Pensionärshemmet, Stundarsvägen 3

1 r+kv, 27 – 31 m2
2 r+kv, 54 m2
3 r+kv, 62m2

•    Pensionärshemmets radhus på Mobacken, Egnahemsvägen 4

1 r+kv, 41 m2
2 r+kv, 57m2

•    Bostads Ab Tallparken, Näsvägen 17

2 r+k, 63 m2

Om det inte finns pensionärer som är i behov av lägenhet, kan bostäderna också hyras ut till andra för kortare eller längre tid.

Angående lediga bostäder kan man kontakta ordförande eller viceordförande.

Övrig verksamhet på pensionärshemmet:

Matsalen får användas av hyresgästerna för sammankomster och övrig samvaro och kan även hyras ut som mötesutrymme till föreningar o.andra. Kaffeservering vid mötet kan ordnas enligt överenskommelse. Föreningar som ordnar verksamhet för pensionärer kan använda utrymmena gratis.

Styrelsen består f.n. av:
Marice Forth-Helsing, ordförande, 050-3699233
Mats Sund, vice ordförande, 050-5575202
Yvonne Nybo, sekreterare
Sten Englund, kassör
Anita Nummela, medlem
Mikael Sjöberg, medlem
Ann-Christine Levlin, medlem
Stig Helgas, medlem
Håkan Hyöty, suppleant
Åke Asplund, supleant
Henrik Heinomen, supleant