Solf lantmannagille r.f.

Solf Lantmannagille r.f.

Grundat den 19:e januari 1900

 

Verksamhet

 • Vår & höstmöten, stadgeenliga ärenden, aktuella föredrag.
 • Infomöten vid behov
 • Exkursioner, mässor & utställningar, företag & gårdar.
 • Övrig verksamhet; samköp, spruttestning, stipendier, uppvaktningar, blankettombud, övriga av ÖSL anordnade evenemang.

 

Framtiden

 • Aktivera medlemmar, vad kan jag göra för gillet och inte enbart vad kan gillet göra för mig.
 • Mera fruntimmer & yngre odlare.
 • Gemensamma aktiviteter för att skapa kontakter mellan odlarna.
 • Ge stöd & framtidstro åt nästa jordbrukargeneration.
 • Utmaning för styrelsen att söka avancerad unik information som inte finns i den vanliga fackpressen.
 • Informera om jord- och skogsbruk för den icke jordbrukande allmänheten.

 

Medlemsinformation

 • Medlemsbrev & anslagstavlor.

 

Styrelse

 • Ordförande + 5 ledamöter geografiskt fördelade över verksamhetsområdet som är gamla Solf kommun förutom Sundom.

Ordförande: Daniel Klockars