Söderfjärdens hembygdsförening

Söderfjärdens hembygdsförening

Föreningen arbetar aktivt för befolkningen och trivseln i Söderfjärden.

Som sin stora uppgift har Söderfjärdens hembygdsförening åtagit sig att utveckla och hålla den gamla skogsvägen i skick. Skogsvägen kom till på sent 1800-tal och för Söderfjärdens första invånare, som bosatte sig på platsen år 1902, var denna väg den enda som fanns tillgänglig.

Skogsvägen är numera en omtyckt vandringsled, med grillplats. Platsen ger möjligheter att stanna till och grilla, eller bara njuta av lugnet och lyssna till stillheten i naturen. Hela rastplatsen är mycket fin, belägen i en skogsglänta. En trevlig grillkåta är byggd på platsen, så man kan sitta och grilla under tak. Här finns även toalett. Skogsägarna i området använder också vägen.

Föreningen håller även hembygdsfester med jämna mellanrum för att öka gemenskapen och sammanhållningen på Söderfjärden.
Kontaktperson: Göran Enholm, enholmg@gmail.com