Kyrkans Ungdom i Solf-Sundom rf

Kyrkans Ungdom i Solf-Sundom rf

Vi är 83 medlemmar i olika åldrar (flertalet från Solf) Vi ordnar olika aktiviteter, bl.a under sommaren ordnar ungdomarna kvällsträffar på Kronvik lägergård.

ordf. Sofia Böckelman