Vill du sälja på Sommarloppis i Solf 17.7.2016?

Category: Aktuellt, Aktuellt
17 June 2016, Comments: 0

Inbjudan till Sommarloppis i Solf 17.7.2016 kl 11-16.00

SolfSommarloppis_inbjudan_2016

 

Ifall bilden inte syns finns texten även här:

Välkommen som besökare eller försäljare!
Förra sommarens loppis lockade över 30 försäljare och ett hundratal besökare. Eftersom responsen var positiv, fortsätter loppistraditionen även denna sommar.
En karta över samtliga försäljningspunkter kommer några dagar innan evenemanget att finnas tillgänglig på www.solf.fi Parkering ordnas vid Solf UF.

Försäljare
Behöver du rensa bort gammalt för att få plats med nytt? Delta då i sommarsloppiset! Området är Tallbacken och Himisbacken, Björngärdan, Brännvägen, Himisbackvägen, Hägnvägen, Markroken, Näsvägen, Näsåkersvågen, Präståkern, Skinnarsvägen, Solfvägen 140-184 och 143-187 och Östermaren). Om du inte bor inom detta område men ändå vill delta, så finns det platser lediga där du kan ställa upp bord.

Anmäl dig senast måndag 26.6.2016 till Susanna Vestling, susanna.vestling@gmail.com

Meddela namn, din adress och ditt telefonnummer. Nämn också om du kommer utanför området och behöver en försäljningsplats! Om färre än 10 anmäler intresse arrangeras inget gårdsloppis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.