Pressmeddelande

Category: Aktuellt
9 April 2014, Comments: 0

Pressmeddelande                                                                                Solf 7.4.2014

 

Invånarenkät om byaplan skickas ut i Solf

Solf byaråd rf, vars medlemmar representerar olika föreningar, har beslutat att göra en byautvecklingsplan för år 2015-2025. Genom den vill byarådet aktivt kunna påverka och delta i utvecklingen inom Korsholm och speciellt i Solf. Solfborna får svara på frågor i en invånarenkät, som skickades ut till samtliga hushåll i Solf 3-6.4.2014. Enkäten görs i samarbete med Kjell Herberts, forskare på Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.

–       Solfborna kan genom enkäten t.ex. berätta vilka boendeformer kommunen bör satsa på i sin planering, säger Susanna Vestling, ordförande i Solf byaråd. Det kan handla om höghus, radhus och serviceboende.

Byautvecklingsplanen ska belysa olika utvecklingsområden och därför är det viktigt att Solfborna i enkäten får uttrycka önskemål gällande bl.a. service, barn och dagvård, social trygghet, fritidsaktiviteter och företagsklimat. Enkätsvaren utgör en viktig del i arbetet med den nya byautvecklingsplanen och kan öka Solfbornas inflytande över planering och utveckling i byn.

–       Man kan också komma med idéer och föreslå vad kommunen borde göra med den gamla skolbyggnaden som står tom i centrum av byn.

Byautvecklingsplanen görs inom ramen för projektet SOLF 2015-2025 – Solf Landsbygds-Framtid, som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Category: Ajankohtaista
9 April 2014, Comments: 0

Pressmeddelande                                                                                Solf 7.4.2014

 

Invånarenkät om byaplan skickas ut i Solf

Solf byaråd rf, vars medlemmar representerar olika föreningar, har beslutat att göra en byautvecklingsplan för år 2015-2025. Genom den vill byarådet aktivt kunna påverka och delta i utvecklingen inom Korsholm och speciellt i Solf. Solfborna får svara på frågor i en invånarenkät, som skickades ut till samtliga hushåll i Solf 3-6.4.2014. Enkäten görs i samarbete med Kjell Herberts, forskare på Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.

–       Solfborna kan genom enkäten t.ex. berätta vilka boendeformer kommunen bör satsa på i sin planering, säger Susanna Vestling, ordförande i Solf byaråd. Det kan handla om höghus, radhus och serviceboende.

Byautvecklingsplanen ska belysa olika utvecklingsområden och därför är det viktigt att Solfborna i enkäten får uttrycka önskemål gällande bl.a. service, barn och dagvård, social trygghet, fritidsaktiviteter och företagsklimat. Enkätsvaren utgör en viktig del i arbetet med den nya byautvecklingsplanen och kan öka Solfbornas inflytande över planering och utveckling i byn.

–       Man kan också komma med idéer och föreslå vad kommunen borde göra med den gamla skolbyggnaden som står tom i centrum av byn.

Byautvecklingsplanen görs inom ramen för projektet SOLF 2015-2025 – Solf Landsbygds-Framtid, som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.