Invånarenkät lyfter fram god boendemiljö och rikt föreningsliv i Solf

Category: Aktuellt
2 June 2014, Comments: 0

För att aktivt kunna påverka och delta i utvecklingen inom Korsholm och speciellt i Solf, kommer Solf byaråd rf att utarbeta en byautvecklingsplan. Arbetet görs inom ramen för projektet SOLF 2015-2025 – Solf Landsbygds-Framtid och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-utveckling och Leader. Byautvecklingsplanen baseras på den invånarenkät, som i början av april distribuerades till samtliga hushåll i Solf. Den goda svarsprocenten, ca 50 %, visar att Solfborna är intresserade av byns utveckling och framtid.

Byautvecklingsplanen ska belysa olika utvecklingsområden och i enkäten framkom bland annat att invånarna i Solf uppskattar boendemiljön och ser närheten till Vasa som positiv. Solfborna vill behålla landsbygdskänslan genom god planering och även t.ex. planera nya bostadsområden utanför centrum. I enkäten lyfts även behovet av förbättrad kommunal service fram. Enkätsvaren utgör en viktig del i arbetet med den nya byautvecklingsplanen och kan öka Solfbornas inflytande över planering och utveckling i byn.

Resultaten från invånarenkäten presenteras tisdag 3 juni kl. 19.30 vid Solf Uf av Kjell Herberts, forskare på Institutet för samhälls-forskning vid Åbo Akademi.

Välkomna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Category: Ajankohtaista
2 June 2014, Comments: 0

För att aktivt kunna påverka och delta i utvecklingen inom Korsholm och speciellt i Solf, kommer Solf byaråd rf att utarbeta en byautvecklingsplan. Arbetet görs inom ramen för projektet SOLF 2015-2025 – Solf Landsbygds-Framtid och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-utveckling och Leader. Byautvecklingsplanen baseras på den invånarenkät, som i början av april distribuerades till samtliga hushåll i Solf. Den goda svarsprocenten, ca 50 %, visar att Solfborna är intresserade av byns utveckling och framtid.

Byautvecklingsplanen ska belysa olika utvecklingsområden och i enkäten framkom bland annat att invånarna i Solf uppskattar boendemiljön och ser närheten till Vasa som positiv. Solfborna vill behålla landsbygdskänslan genom god planering och även t.ex. planera nya bostadsområden utanför centrum. I enkäten lyfts även behovet av förbättrad kommunal service fram. Enkätsvaren utgör en viktig del i arbetet med den nya byautvecklingsplanen och kan öka Solfbornas inflytande över planering och utveckling i byn.

Resultaten från invånarenkäten presenteras tisdag 3 juni kl. 19.30 vid Solf Uf av Kjell Herberts, forskare på Institutet för samhälls-forskning vid Åbo Akademi.

Välkomna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.