Informationstillfälle 20.1. (byaplanen)

Category: Aktuellt
16 January 2015, Comments: 0

INFORMATIONSTILLFÄLLE –
Välkomna att ett bekanta er med Solfs nya byautvecklingsplan


Tid: 20.1.2015 kl. 19:30-21:00
Plats: matsalen, Solf skola

SOLF 2015-2025 – Solf LandsbygdsFramtid

Byautvecklingsplanen belyser olika utvecklingsområden och baserar sig på en invånarenkät genomförd i april 2014. Enkätsvaren utgjorde en viktig del i arbetet med den nya byautvecklingsplanen och ska kunna öka Solfbornas inflytande över planering och utveckling i byn. I enkäten framkom bland annat att invånarna i Solf uppskattar boendemiljön och ser närheten till Vasa som positiv. Solfborna vill behålla landsbygdskänslan genom god planering och även t.ex. planera nya bostadsområden utanför centrum. I enkäten lyfts även behovet av förbättrad kommunal service fram. Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader.


Program:

19:30   Information om projektet SOLF 2015-2025, Susanna Vestling, ordförande, Solf byaråd
19:40   Presentation av arbetsgruppen, Hans Östman, arbetsgruppsordförande
19:50   Presentation av resultaten från invånarenkäten, Kjell Herberts, forskare på Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.

20:10 Presentation av publikationens skribent Karin Dahlström, journalist

20:20 Utveckling inom kommunen, Kenth Nedergård, ordförande, samhällsbyggnadsnämnden i Korsholm

20:40 Diskussion


Kaffeservering

Arrangör: Solf byaråd rf.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Category: Aktuellt
16 January 2015, Comments: 0

INFORMATIONSTILLFÄLLE –
Välkomna att ett bekanta er med Solfs nya byautvecklingsplan


Tid: 20.1.2015 kl. 19:30-21:00
Plats: matsalen, Solf skola

SOLF 2015-2025 – Solf LandsbygdsFramtid

Byautvecklingsplanen belyser olika utvecklingsområden och baserar sig på en invånarenkät genomförd i april 2014. Enkätsvaren utgjorde en viktig del i arbetet med den nya byautvecklingsplanen och ska kunna öka Solfbornas inflytande över planering och utveckling i byn. I enkäten framkom bland annat att invånarna i Solf uppskattar boendemiljön och ser närheten till Vasa som positiv. Solfborna vill behålla landsbygdskänslan genom god planering och även t.ex. planera nya bostadsområden utanför centrum. I enkäten lyfts även behovet av förbättrad kommunal service fram. Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader.


Program:

19:30   Information om projektet SOLF 2015-2025, Susanna Vestling, ordförande, Solf byaråd
19:40   Presentation av arbetsgruppen, Hans Östman, arbetsgruppsordförande
19:50   Presentation av resultaten från invånarenkäten, Kjell Herberts, forskare på Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.

20:10 Presentation av publikationens skribent Karin Dahlström, journalist

20:20 Utveckling inom kommunen, Kenth Nedergård, ordförande, samhällsbyggnadsnämnden i Korsholm

20:40 Diskussion


Kaffeservering

Arrangör: Solf byaråd rf.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Category: Ajankohtaista
16 January 2015, Comments: 0

INFORMATIONSTILLFÄLLE –
Välkomna att ett bekanta er med Solfs nya byautvecklingsplan


Tid: 20.1.2015 kl. 19:30-21:00
Plats: matsalen, Solf skola

SOLF 2015-2025 – Solf LandsbygdsFramtid

Byautvecklingsplanen belyser olika utvecklingsområden och baserar sig på en invånarenkät genomförd i april 2014. Enkätsvaren utgjorde en viktig del i arbetet med den nya byautvecklingsplanen och ska kunna öka Solfbornas inflytande över planering och utveckling i byn. I enkäten framkom bland annat att invånarna i Solf uppskattar boendemiljön och ser närheten till Vasa som positiv. Solfborna vill behålla landsbygdskänslan genom god planering och även t.ex. planera nya bostadsområden utanför centrum. I enkäten lyfts även behovet av förbättrad kommunal service fram. Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader.


Program:

19:30   Information om projektet SOLF 2015-2025, Susanna Vestling, ordförande, Solf byaråd
19:40   Presentation av arbetsgruppen, Hans Östman, arbetsgruppsordförande
19:50   Presentation av resultaten från invånarenkäten, Kjell Herberts, forskare på Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.

20:10 Presentation av publikationens skribent Karin Dahlström, journalist

20:20 Utveckling inom kommunen, Kenth Nedergård, ordförande, samhällsbyggnadsnämnden i Korsholm

20:40 Diskussion


Kaffeservering

Arrangör: Solf byaråd rf.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.