Info-tillfällen / miljökonsekvenserna för Vasa hamnväg

Category: Aktuellt
25 January 2015, Comments: 2

Bedömningsprogrammet för miljökonsekvenserna för Vasa hamnväg har färdigställts. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har publicerat en kungörelse om programmet den 21.1.2015 och det finns utställt till påseende till den 17.3.2015. Tilläggsinformation om utställelsen och möjligheterna till anmärkning finns på http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Miljokonsekvensbedomning/MKBprojekt/Vasa_hamnvag_Vasa_och_Korsnas.

 

MKB-programmet presenteras på informationstillfällen för allmänheten enligt följande:

ons. 28.1. kl. 17-20 vid Solf ungdomsföreningslokal, Himisbackvägen 1, 65450 Solf, Korsholm

tors. 29.1. kl. 17-20 på Vaasa-opisto, auditorium, Institutsgatan 1, 65100 Vasa

 

Dörrarna öppnas kl. 17 och projektet presenteras i korthet kl. 17.30. Välkomna till informationstillfällena!

2 responses on “Info-tillfällen / miljökonsekvenserna för Vasa hamnväg

  1. sari roden says:

    Olisi hyvä saada tämä ilmoitus ja muutkin myös suomeksikin. Sulvalla asuu paljon suomenkielisiä ja tuntuu että tämäkin on jotain tärkeää ??? Asun Munsmossa tarvitsen tietoa.

  2. Kenth Nedergåtd says:

    Sari – suomenkielinen tiedote löytyy kyläportaalin suomenkielisestä sivusta. Käy lukemassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Category: Aktuellt
25 January 2015, Comments: 0

Bedömningsprogrammet för miljökonsekvenserna för Vasa hamnväg har färdigställts. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har publicerat en kungörelse om programmet den 21.1.2015 och det finns utställt till påseende till den 17.3.2015. Tilläggsinformation om utställelsen och möjligheterna till anmärkning finns på http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Miljokonsekvensbedomning/MKBprojekt/Vasa_hamnvag_Vasa_och_Korsnas.

 

MKB-programmet presenteras på informationstillfällen för allmänheten enligt följande:

ons. 28.1. kl. 17-20 vid Solf ungdomsföreningslokal, Himisbackvägen 1, 65450 Solf, Korsholm

tors. 29.1. kl. 17-20 på Vaasa-opisto, auditorium, Institutsgatan 1, 65100 Vasa

 

Dörrarna öppnas kl. 17 och projektet presenteras i korthet kl. 17.30. Välkomna till informationstillfällena!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.