God boendemiljö och rikt föreningsliv i Solf

Category: Aktuellt
15 June 2014, Comments: 0

God boendemiljö och rikt föreningsliv i Solf

För att aktivt kunna påverka och delta i utvecklingen inom Korsholm och speciellt i Solf, kommer Solf byaråd rf att utarbeta en byautvecklingsplan. Arbetet görs inom ramen för projektet SOLF 2015-2025 – SOlf Landsbygds-Framtid och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-utveckling och Leader. Byautvecklingsplanen baseras på den invånarenkät, som i början av april distribuerades till samtliga hushåll i Solf. Den goda svarsprocenten, ca 50 %, visar att Solfborna är intresserade av byns utveckling och framtid.

Byautvecklingsplanen ska belysa olika utvecklingsområden och i enkäten framkom bland annat att invånarna i Solf uppskattar boendemiljön och ser närheten till Vasa som positiv. Solfborna vill behålla landsbygdskänslan genom god planering och även t.ex. planera nya bostadsområden utanför centrum. I enkäten lyfts även behovet av förbättrad kommunal service fram. Enkätsvaren utgör en viktig del i arbetet med den nya byautvecklingsplanen och kan öka Solfbornas inflytande över planering och utveckling i byn.

Se rapporten som gjorts av Kjell Herberts, forskare på Institutet för samhälls-forskning vid Åbo Akademi:
http://issuu.com/jbj011/docs/solf-enk__ten_04062014
Läs även artiklar relaterade till ämnet:
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/06/03/solf-far-bade-ris-och-ros-av-invanarna
och
http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/29464

och

http://byaservice.wordpress.com/2014/06/06/boendemiljon-naturen-landsbygden-uppskattas-mest-i-solf-by-visar-enkat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.