Gårdsloppis 27.7 i Solf

Category: Aktuellt
15 June 2014, Comments: 0

Gårdsloppis 27.7 i Solf

Är dina garderober fulla av avlagda kläder och förråden fyllda med oanvända grejer? Behöver du rensa bort gammalt för att få plats med nytt? Eller är du kanske bara intresserad av att fynda böcker, barnkläder, leksaker, verktyg eller kanske till och med gamla möbler? Delta då i gårdsloppis i Solf söndagen 27.7 kl. 11-16.30.

Solfbor som är intresserad av att delta med loppisförsäljning i Tallbacks- och Himisbackområdet (Björngärdan, Brännvägen, Himisbackvägen, Hägnvägen, Markroken, Näsvägen, Näsåkersvågen, Präståkern, Skinnarsvägen, Solfvägen 140-184 och 143-187 och Östermaren) så anmäl ditt deltagande till Susanna Vestling, susanna.vestling@gmail.com senast 4.7.2014. I anmälan ska framkomma namn, adress och telefonnummer.

Om du inte bor inom detta område men ändå vill delta, så finns det platser lediga där man kan ställa upp bord. Nämn detta i din anmälan, så kan vi boka in någon av dessa platser. Syftet med sommarens gårdsloppis är att koncentrera evenemanget inom ett område där man lätt kan röra sig till fots eller med cykel. Parkering ordnas vid Solf UF.

En karta över samtliga försäljningspunkter kommer några dagar innan evenemanget att finnas tillgänglig på www.solf.fi . Om färre än 10 anmäler intresse arrangeras inget gårdsloppis.

Vi hoppas på ett stort antal besökare från hela nejden.

Solf byaråd rf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.