Byautvecklingsplan, SOLF 2015-2025 - SOlf LandsbygdsFramtid

Category: Aktuellt
21 January 2015, Comments: 0

För att aktivt kunna påverka och delta i utvecklingen inom Korsholm och speciellt i Solf, har Solf byaråd rf utarbetat en byautvecklingsplan, SOLF 2015-2025 – SOlf LandsbygdsFramtid. Byautvecklingsplanen presenterades tisdag 20 januari kl. 19.30 vid Solf skola av Solf byaråd. Kjell Herberts, forskare på Institutet för samhälls-forskning vid Åbo Akademi medverkade och presenterade resultaten från invånarenkäten.

Byautvecklingsplanen baseras på den invånarenkät, som i början av april 2014 distribuerades till samtliga hushåll i Solf. Den goda svarsprocenten, ca 50 %, visar att Solfborna är intresserade av byns utveckling och framtid. I enkäten framkom bland annat att invånarna i Solf uppskattar boendemiljön och ser närheten till Vasa som positiv. Solfborna vill behålla landsbygdskänslan genom god planering och även t.ex. planera nya bostadsområden utanför centrum. Det finns ett behov av mer mark som kan planeras och bebyggas, såväl nära centrum som på lämpliga platser utanför centrum. Utvecklingsplanen lyfter även fram behovet av ett serviceboende för äldre “på rullatoravstånd” till centrum. I servicen kunde den lokala hälsostationen, utrymmen för hemservice och hemsjukvård ingå samt matservice och utrymmen för fritidsaktiviteter.

Ett annat ämne som berörs är den utredning som Vasa stad gör gällande olika alternativ för att styra den tunga trafiken till och från Vasklot bort från stadskärnan. De föreslagna alternativen som utreds är att dra vägen längs Södra Stadsfjärden, vilket inte accepteras av Solfborna som deltagit i planeringen. Ett nytt alternativ med väg/bro/tunnel över stadsfjärden på stadens sida är att föredra.

Arbetet har genomförts med hjälp av projektfinansiering via Aktion Österbotten från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader.

Läs hela byautvecklingsplanen här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Category: Aktuellt
21 January 2015, Comments: 0

För att aktivt kunna påverka och delta i utvecklingen inom Korsholm och speciellt i Solf, har Solf byaråd rf utarbetat en byautvecklingsplan, SOLF 2015-2025 – SOlf LandsbygdsFramtid. Byautvecklingsplanen presenterades tisdag 20 januari kl. 19.30 vid Solf skola av Solf byaråd. Kjell Herberts, forskare på Institutet för samhälls-forskning vid Åbo Akademi medverkade och presenterade resultaten från invånarenkäten.

Byautvecklingsplanen baseras på den invånarenkät, som i början av april 2014 distribuerades till samtliga hushåll i Solf. Den goda svarsprocenten, ca 50 %, visar att Solfborna är intresserade av byns utveckling och framtid. I enkäten framkom bland annat att invånarna i Solf uppskattar boendemiljön och ser närheten till Vasa som positiv. Solfborna vill behålla landsbygdskänslan genom god planering och även t.ex. planera nya bostadsområden utanför centrum. Det finns ett behov av mer mark som kan planeras och bebyggas, såväl nära centrum som på lämpliga platser utanför centrum. Utvecklingsplanen lyfter även fram behovet av ett serviceboende för äldre “på rullatoravstånd” till centrum. I servicen kunde den lokala hälsostationen, utrymmen för hemservice och hemsjukvård ingå samt matservice och utrymmen för fritidsaktiviteter.

Ett annat ämne som berörs är den utredning som Vasa stad gör gällande olika alternativ för att styra den tunga trafiken till och från Vasklot bort från stadskärnan. De föreslagna alternativen som utreds är att dra vägen längs Södra Stadsfjärden, vilket inte accepteras av Solfborna som deltagit i planeringen. Ett nytt alternativ med väg/bro/tunnel över stadsfjärden på stadens sida är att föredra.

Arbetet har genomförts med hjälp av projektfinansiering via Aktion Österbotten från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader.

Läs hela byautvecklingsplanen här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Category: Ajankohtaista
21 January 2015, Comments: 0

För att aktivt kunna påverka och delta i utvecklingen inom Korsholm och speciellt i Solf, har Solf byaråd rf utarbetat en byautvecklingsplan, SOLF 2015-2025 – SOlf LandsbygdsFramtid. Byautvecklingsplanen presenterades tisdag 20 januari kl. 19.30 vid Solf skola av Solf byaråd. Kjell Herberts, forskare på Institutet för samhälls-forskning vid Åbo Akademi medverkade och presenterade resultaten från invånarenkäten.

Byautvecklingsplanen baseras på den invånarenkät, som i början av april 2014 distribuerades till samtliga hushåll i Solf. Den goda svarsprocenten, ca 50 %, visar att Solfborna är intresserade av byns utveckling och framtid. I enkäten framkom bland annat att invånarna i Solf uppskattar boendemiljön och ser närheten till Vasa som positiv. Solfborna vill behålla landsbygdskänslan genom god planering och även t.ex. planera nya bostadsområden utanför centrum. Det finns ett behov av mer mark som kan planeras och bebyggas, såväl nära centrum som på lämpliga platser utanför centrum. Utvecklingsplanen lyfter även fram behovet av ett serviceboende för äldre “på rullatoravstånd” till centrum. I servicen kunde den lokala hälsostationen, utrymmen för hemservice och hemsjukvård ingå samt matservice och utrymmen för fritidsaktiviteter.

Ett annat ämne som berörs är den utredning som Vasa stad gör gällande olika alternativ för att styra den tunga trafiken till och från Vasklot bort från stadskärnan. De föreslagna alternativen som utreds är att dra vägen längs Södra Stadsfjärden, vilket inte accepteras av Solfborna som deltagit i planeringen. Ett nytt alternativ med väg/bro/tunnel över stadsfjärden på stadens sida är att föredra.

Arbetet har genomförts med hjälp av projektfinansiering via Aktion Österbotten från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader.

Läs hela byautvecklingsplanen här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.