Solf i siffror

Solf i siffror 31.12.2016

Solf är en växande by och närheten till Vasa och övriga Korsholm gör att många väljer att bo i Solf. Med Munsmo och Rimal medräknade hade Solf 31.12.2016 ett invånarantal på 2062 personer, jämt fördelade mellan könen, 1039 kvinnor och 1023 män. Många barnfamiljer har valt att bo i Solf. 23 % av byns befolkning, dvs 471 personer, var år 2016 under 15 år. 13 % av invånarna i Solf var 15 – 29 år. 30-49 år var 29 %. 17 % 50 – 64 år och 19 % var över 65 år.

Vad gäller språkfördelningen hade 14 % av befolkningen i Solf finska som modersmål, 84 % hade svenska och 2 % hade något annat modersmål i slutet på år 2016.

Källa: Statistikcentralen
 
Solf gick samman med Korsholm till en storkommun 1 januari 1973. Munsmo, Rimal, Västersolf och Östersolf är de delar som i dag bildar Solf, sedan Sundombyarna införlivades med Vasa. Solf var tidigare ett utpräglat bondesamhälle. I dag finns ett antal större företag och många små entreprenörer i byn som erbjuder arbetsplatser för invånarna. Byn ligger högt på listan för inkomst och beskattad förmögenhet i Korsholm.