Kontakta oss / Ota yhteyttä

Solf Byaråds styrelse 2017

Ordf Jan Lundström (Munsmo Hembygdsförening r.f)

Vice ordf Susanna Vestling (Solf jaktförening)

Kassör Bengt Brors (Hembygdsforskarna)

Sekr. Inger Tallgård (Solf Ungdomsförening)

Ansv Solfbladet Sara Bergström

Byggansvarig Greger Snickars

 

Förutom från ovanstående föreningar har vi även representanter från följande föreningar i Solf:
Bjarnes musikskola, Folkhälsan, Hem och Skola, Korsholms sportryttare, Röda korset, Solf församling, Solf IK, Solf Lantmannagille, Solf lokal TV, Solf Marthaförening, Stundars, Söderfjärdens Hembygdsförening och Wahlrooska ry.

KONTAKTA BYARÅDET: solfbyarad(at)gmail.com

Eller via vår facebook-sida: “Det händer i Solf – Sulvalla tapahtuu”

HAR DU MATERIAL TILL HEMSIDAN? Sänd det till jbjorkna(at)gmail.com