Solf lantmannagille r.f.

Solf Lantmannagille r.f.
Grundat den 19:e januari 1900

Verksamhet
•    Vår & höstmöten, stadgeenliga ärenden, aktuella föredrag.
•    Månadsmöten (januari – maj), Eu-stödinformation, arbetsskydd, arbetshälsovård, brandskydd, jordbrukets försäkringar, utsädesinformation, gödselplanering, byggnadsplanering, 5b brainstorming, skatte och deklarationsfrågor.
•    Kurser, sprutförarkurser, datorkurser, skiftesvis bokföring, miljöutbildning enligt miljökraven.
•    Exkursioner, mässor & utställningar, företag & gårdar.
•    Övrig verksamhet, farmartjänstkatalog, samköp, klorofyllmätning, spruttestning, stipendier, uppvaktningar, blankettombud, övriga av ÖSL anordnade evenemang.

Framtiden
•    Aktivera medlemmar, vad kan jag göra för gillet och inte enbart vad kan gillet göra för mig.
•    Mera fruntimmer & yngre odlare.
•    Gemensamma aktiviteter för att skapa kontakter mellan odlarna.
•    Ge stöd & framtidstro åt nästa jordbrukargeneration.
•    Utmaning för styrelsen att söka avanserad unik information som inte finns i den vanliga fackpressen.
•    Informera om jord- och skogsbruk för den icke jordbrukande allmänheten.

Medlemsinformation
•    Annonser, medlemsbrev & anslagstavlor.

Styrelse
•    Ordförande + 5 ledarmöter geografiskt fördelade över verksamhetsområdet som är gamla Solf kommun förutom Sundom.

Ordförande: Andreas Ahlbäck