Solf byaråd r.f.

Solf byaråd r.f.

Solf byaråd r.f. är en förening som har fungerat sedan år 2000 för att driva Solfs invånares intressen, öka trivseln och gemenskapsandan, vårda traditionerna och befrämja en positiv utveckling av byn. I styrelsen sitter representanter från många olika föreningar som verkar i Solf med omnejd.

Folkfest:
Solf vann tävlingen den nationella tävlingen “Finlands bästa bostadsområde” 2006 och för att fira segern i tävlingen blev det en folkfest den 10 juni 2007 på Stundars. Humöret var i alla på topp vid byafesten och vädret var fint dagen till ära. Vi uppskattar att det var 700 besökare på festen. Programmet på festen pågick hela dagen med guidningar, utställningar, festgudstjänst, pogram på Stundars, riduppvisning mm och till mat serverades soppa och plättar. Allt gjordes på talko och eventuella kostnader täcktes med bidrag som sökts från sparbankstiftelsen och kommun. Det är alla Solfbors förtjänst att vi vann tävlingen ” Finlands bästa bostadsområde”, vi har något fantastiskt här i byn. Ett stort tack till alla som har röstat. Segern firades med en folkfest på Stundars. Juryns motiveringar till vinsten var bl a Solfbornas hembygdskärlek och byagemenskap. Solf fick också flest röster av allmänheten, hela 26%.

Fester för nyinflyttade:
Byarådet har även under åren hållit inflyttningsfester för nyinflyttade för att stärka gemenskapen och presentera vad Solf har att erbjuda sina invånare. Dessa ordnas med några års mellanrum då byarådet bjuder in nya solfbor till fest och information.

Rödmyllefärg:
Varje år kokas det också rödmyllefärg på traditionellt sätt för försäljning. På detta sätt har byarådet finansierat tex julbelysningen längs byavägarna som traditionsenligt tänds vid julöppningen varje år. Kokningen sker på våren och kan förhandsbeställas, överskottet säljs och åtgången har varit god.

Julbelysningen:
Julbelysning i form av stjärnor har placerats ut i centrum.

Busshållplatstak & Grillställe:
Byarådet har också placerat ut busshållplatstak runt om i byn och vid sportstugan finns ett grilltak till förfogande. Ett grilltak har placerats vid Sportstugan.

Solfbladet:
Byarådet ger ut SOLFBLADET 2 ggr/år med reportage, personporträtt och artiklar från Solf samt aktuell information som berör invånarna. Tidningen utkommer inför julöppningen och den andra på våren.

Julöppningen:
Brukar hållas lördagen före första advent. Pågår hela dagen med program och försäljning och avslutas med tal, orkester och tändning av julbelysningen.

Lista över tomter till salu:
För att lättare kunna erbjuda blivande bybor fina tomter har privata tomtägare sammanställt en lista över tomter till salu. Kontaktperson för denna lista är byarådets kassör Bengt Brors. (tel: 3440 184 eller 050-5855700).

Björkar:
Byvägen närmast centrum har traditionellt varit kantad av björkar och då dessa behöver förnyas eller ersättas träder byarådet till och planterar. Vårtbjörk och glasbjörk

Idelåda:
För att få bybornas åsikter och förslag har byarådet satt upp en idelåda vid butiken i byn. Alla idéer är välkomna!! Finns utanför närbutiken Sale och töms regelbundet. Tipsen tas upp på byarådsmöten.

Kontakta gärna byarådets ordförande Susanna Vestling susanna.vestling@gmail.com