FRK-avdelning i Solf

FRK-avdelningen i Solf

Finlands Röda Kors uppgift är att lindra mänsklig nöd och trygga hjälp åt behövande både på nationell och internationell nivå. Verksamhetsprinciperna är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, enhet och universalitet.

Genom att bli medlem möjliggör du för FRK Solf avdelning att lokalt

– ge snabb hjälp via Katastroffonden vid t.ex. husbränder, olyckor, plötsliga dödsfall
– ordna förstahjälpkurser för olika grupper
– bidra ekonomiskt eller materiellt vid kriser
– bidra till en God Jul för hjälpbehövande
– samarbeta med skolan
– delta i samarbete med andra organisationer i efterspaningar efter försvunna personer

Medlemsansökan fyller du i på https://www.rodakorset.fi/membership. Ange Solf som närmaste avdelning så kommer din medlemsavgift till oss.

Du kan vända dig till kontaktpersonerna ifall du har frågor, idéer, vill delta i verksamheten eller behöver tillfällig hjälp t.ex. pga. arbetslöshet, uteblivet stöd, sjukdom, dyra mediciner osv. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktpersoner: Ida Berg (ordf.) 041-435 8200 / ida.berg(at)abo.fi
Ebba-Stina Beukelman 040-552 2597